Drentse Fiets4Daagse (2024)

Table of Contents
Wanneer Prijzen In de buurt
 • Drentse Fiets4Daagse (1)
 • Drentse Fiets4Daagse (2)
 • Drentse Fiets4Daagse (4)
 • Drentse Fiets4Daagse (5)
 • Drentse Fiets4Daagse (6)
 • Drentse Fiets4Daagse (7)
 • Drentse Fiets4Daagse (8)
 • Drentse Fiets4Daagse (9)
 • Drentse Fiets4Daagse (10)

6

Wil je Drenthe op de fiets beleven? Doe dan van 27 t/m 30 juli mee met dit geweldige grote fietsevenement. Je kunt er ook voor kiezen om 1, 2, 3 of alle vier de dagen mee te doen. Extra leuk, dit jaar fietsen kinderen tot en met 12 jaar gratis mee. Verder is er onderweg en na tijd in de startplaatsen veel vermaak en vertier!

Startplaatsen
Je kunt vanuit zes startplaatse…

Wil je Drenthe op de fiets beleven? Doe dan van 27 t/m 30 juli mee met dit geweldige grote fietsevenement. Je kunt er ook voor kiezen om 1, 2, 3 of alle vier de dagen mee te doen. Extra leuk, dit jaar fietsen kinderen tot en met 12 jaar gratis mee. Verder is er onderweg en na tijd in de startplaatsen veel vermaak en vertier!

Startplaatsen
Je kunt vanuit zes startplaatsen deelnemen aan de Fiets4Daagse en kiezen voor diverse afstanden, variërend van 40, 60 km tot zelfs 80 km per dag. Zo is er voor iedereen een geschikte route! Let op, de 80 km route is alleen te verrijden vanuit Assen of Meppel.

De 6 startplaatsen zijn: Assen, Dalen, Diever, Emmen, Meppel en Westerbork.

Doe dit jaar mee, het wordt gegarandeerd oergezellig!

Wanneer

 • Dagelijks vanaf 25 juli 2024 t/m 28 juli 2024 08.00 - 17.00 uur
 • Zondag 28 juli 2024 08.00 - 17.00 uur

Prijzen

 • Volwassenen €25,00 Kaart voor 4 dagen - Kinderen t/m 12 jaar fietsen gratis mee
 • Regulier €8,50 Prijs voor een dagkaart - Kinderen t/m 12 jaar fietsen gratis mee.
 • €60,00 Voor gezinnen (max. 2 volwassenen en 3 kinderen t/m 15 jaar) is er een speciaal gezinstarief. Deze tarieven gelden voor 4 dagen. Een gezinsdeelname voor 1 dag tegen een bijzonder tarief is niet mogelijk.

In de buurt

Toon resultaten

', ].join('\n') , vars: { url: (!!ODPurls[data.type] && !!data.published || (!!data.published === false && !!data.expired) ? ODPurls[data.type].replace('%urlSlug%', encodeURIComponent(data.urlSlug)).replace('%urlHash%', encodeURIComponent(data.hash)) : ''), hasThumbnail: 'leaflet-popup-content__link--has-no-thumbnail' } }; }, noResultsMessage: 'Geen\u0020resultaten\u0020gevonden', }); ODPitems.setMarkerSet(ODPmarkers); (function ($) { $('#item-nearby-category-filters input[type=radio]', this.form).on('change', function (e) { // if an item was checked, reset the other filters if ($(this).is(':checked')) { resetFilters(this, false, true); } setFilterClasses(this, true); // selectAllFilters(this); var categories = $('#item-nearby-category-filters input:checked').map(function () { return this.value.split(','); }).get(); ODPitems.setFilter('category', categories); if (categories.length > 0) { ODPitemMap.reload(ODPitems); } else { ODPitemMap.clearMarkers(ODPitems); } }); $('#item-nearby-category-filters input[type=checkbox]', this.form).on('change', function (e) { if ((typeof e.isTrigger == 'undefined') && $(this).closest('.filter-option__list--active').find('.filter__option__class-children-selected').hasClass('filter-option--active')) { // uncheck every other item and recheck the current item $(this).closest('.filter-option__list--active').find('input[type=checkbox]').prop('checked', false); $(this).prop('checked', true); } // if an item was checked, reset the other filters if ($(this).is(':checked')) { resetFilters(this, false); } setFilterClasses(this); var categories = $('#item-nearby-category-filters input:checked').map(function () { return this.value.split(','); }).get(); ODPitems.setFilter('category', categories); if (categories.length > 0) { ODPitemMap.reload(ODPitems); } else { ODPitemMap.clearMarkers(ODPitems); } }); $('#item-nearby-category-filters .filter__option__class-children-selected').on('click', function () { if ($(this).hasClass('filter-option--active')) { resetFilters(this, true); $(this).removeClass('filter-option--active'); $('#item-nearby-category-filters input[type=checkbox]').trigger('change'); addReadMoreButton(''); $('#item-nearby-filters .filter__option-items > li > ul').each(function () { $(this).trigger('scroll'); }); } else { resetFilters(this, false); selectAllFilters(this); } }); $(document).on('ready', function () { addReadMoreButton(''); $('#item-nearby-filters .filter__option-items > li > ul').each(function () { $(this).trigger('scroll'); }); }); $(document).on('click', '#item-nearby-filters .item-nearby-show-results-button', function () { $(this).closest('ul').hide(100); }); $(document).on('click mouseenter', '#item-nearby-filters .filter__option-items', function () { $(this).find('ul').css('display', ''); }); /** * Reset every other filter except the filters under the current parent * * @param item * @param resetAllFilters * @param itemIsParent */ function resetFilters(item, resetAllFilters, itemIsParent) { var itemIsParent = typeof itemIsParent !== 'undefined' ? itemIsParent : false; $parentList = itemIsParent == false ? $(item).closest('ul').closest('li') : $(item); $parentTotal = $parentList.closest('ul.filter__option-items'); if ($(item).data('type') === 'single') { $parentList = $(item).closest('li'); $parentTotal = $(item).closest('ul.filter__option-items'); } $parentTotal.children('li').each(function () { var reset = false; if ($(this).get(0) !== $parentList.get(0)) { reset = true; } if (reset || resetAllFilters) { $(this).removeClass('filter-option__list--active'); $(this).find('input[type=checkbox]').prop('checked', false); } }); } /** * Select all filters under current parent * * @param item */ function selectAllFilters(item) { $(item).closest('ul').find('input[type=checkbox]').prop('checked', true).change(); } /** * Set all the filter classes * * @param item * @param itemIsParent */ function setFilterClasses(item, itemIsParent) { $('#item-nearby-category-filters .filter-option--active').removeClass('filter-option--active'); $('#item-nearby-category-filters .filter-option__list--active').removeClass('filter-option__list--active'); var itemIsParent = typeof itemIsParent !== 'undefined' ? itemIsParent : false; var $parent; if (itemIsParent) { $parent = $(item).closest('li'); } else { if ($(item).closest('label').hasClass('filter-option__parent')) { $parent = $(item).closest('.filter-option__parent').parent(); } else { $parent = $(item).closest('ul').parent(); } } var checkedBoxes = $parent.find('input[type=checkbox]:checked'); var boxes = $parent.find('input[type=checkbox]'); if (boxes.length === checkedBoxes.length) { $parent.addClass('filter-option__list--active'); $parent.find('label').removeClass('filter-option--active'); $parent.find('.filter__option__class-children-selected').addClass('filter-option--active'); } else if (checkedBoxes.length >= 1) { $parent.addClass('filter-option__list--active'); checkedBoxes.each(function () { $(this).parent().addClass('filter-option--active'); }); } } })(jQuery); /** * Add the read more button * * @param count */ function addReadMoreButton(count) { jQuery('#item-nearby-filters .show-results-button__wrapper').remove(); jQuery('#item-nearby-filters .filter__option-items > li > ul').append('

 • ' + jQuery('#item-nearby-show-results-button span').attr('data-title').replace('{{total}}', count) + '

 • ') }

  Terug naar vorige pagina

  Drentse Fiets4Daagse (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Jeremiah Abshire

  Last Updated:

  Views: 5432

  Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jeremiah Abshire

  Birthday: 1993-09-14

  Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

  Phone: +8096210939894

  Job: Lead Healthcare Manager

  Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

  Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.